maile

Group

maile lei

マイレのレイを頂いたのですね。Kumu Troyさんが持ってきて、先生の冷蔵庫に保管、野菜室は占領されていました。- Kumu Troy Lazaro gave Maile lei to students, Mahalo. Kaua'i Maile is special.